Rozwiązanie mające na celu wsparcie procesu fermentacji.

Z zastosowaniem preparatu biologicznego - Stabio Complex.

Przyspiesza proces rozkładu złożonych związków organicznych

Enzymy, które wchodzą w skład preparatu Stabio Complex przyspieszają proces rozkładu złożonych związków organicznych np. celuloza, ksyloza. Substancje te bez odpowiednich enzymów są trudno rozkładalne w procesie fermentacji.

Zmniejsza koszty i zwiększa produkcję biogazu

Szybszy rozkład złożonych związków organicznych na związki proste skutkuje lepszym odfermentowaniem substratów i zmniejszeniem zagęszczenia masy fermentacyjnej, a to z kolei przekłada się na obniżenie kosztów oraz zwiększenie produkcji biogazu.

Stanowi doskonałe wsparcie dla procesów fermentacji

Stabio Complex jest stosowany w gospodarce komunalnej jako czynnik wspomagający procesy technologiczne, który przyspiesza rozkład materii organicznej, redukuje uciążliwe zapachy oraz pozytywnie wpływa na proces fermentacji.

Biogazownie

Rozwiązanie, które ograniczy niekorzystne zagęszczenie masy fermentacyjnej, powodujące pojawienie się problemów z mieszaniem i pompowaniem oraz występowaniem kożucha utrudniającego odgazowanie fermentora.

Sprawdzone rozwiązania neutralizujące zapachy.

Stabio to kompleksowe rozwiązania mające na celu niwelowanie uciążliwości zapachowych w różnych branżach. Realizujemy od podstaw nowe instalacje jak i oferujemy adaptację naszych systemów do już istniejących i eksploatowanych instalacji.

Istotne dla nas jest bezpieczeństwo ludzi oraz środowiska.