Zapachy od zawsze towarzyszą hodowli zwierząt gospodarskich. W ostatnich latach coraz częściej staje się to przyczyną konfliktów z najbliższymi sąsiadami. Niwelowanie odorów stało się poważniejszym wyzwaniem dla hodowców.

Znając branżę i wiedząc jakie trudne jest to wyzwanie wprowadziliśmy do swojej oferty rozwiązania dostosowane do potrzeb hodowców. Nasze produkty mogą być stosowane na różnych etapach hodowli, jako profilaktyka lub działania doraźne:

  • dodatki do paszy, redukujące odoru oraz osady i kożuchy w kanałach pod rusztami, ważne, że mogą być granulowane,
  • dodatki do gnojowicy, upłynniające ją oraz redukujące odory,
  • dodatki do gnojowicy eliminujące odory przy wywożeniu na pola.

Wszystkie dodatki są naturalne i nieszkodliwe dla ludzi zwierząt i środowiska.

Dodatkowo posiadamy w ofercie system neutralizacji odorów na wylocie powietrza z budynków. Jest to rozwiązanie szczególnie polecanie w hodowli trzody chlewnej oraz brojlerów.

Nasze produkty